ČLANOVI K.U.1981 DONJI MIHOLJAC 2012. godina

02.11.2017.

 1. Josip Sabo , Donji Miholjac
 2. Zvonimir Divošević, Donji Miholjac
 3. Kristijan Maričić ,Donji Miholjac
 4. Stjepan Dorkić, Marijanci
 5. Mario Slačanac, Donji Miholjac
 6. Blanka Slačanac, Donji Miholjac
 7. Zlatko Zetović, Donji Miholjac
 8. Josip Šimunović, Donji Miholjac
 9. Višnja Sabo, Donji Miholjac
 10. Tihomir Svrtan, Donji Miholjac
 11. Dalibo Čavčić, Ladimirevci
 12. Zrnka Stamatoska, Donji Miholjac
 13. Dean Petrović, Rakitovica
 14. Nikola Rogić, Krčenik
 15. Nada Parađikoivć, Tenja
 16. Ana Popović, Radikovci
 17. Marijan Sakač, Podravska Moslavima
 18. Vjeran Kosić, Donji Miholjac
 19. Jadranka Rušanac, Donji Miholjac
 20. Josip Kovačevć , Črnkovci
 21. Marija Dumančić Lovrić, Donji Miholjac